RB

Opis

Iznos (kn)

Napomena

 

PRIHODI

50.000,00

 

1

Članarine

3.000,00

 

2

Najam planinarskog doma, opreme

10.000,00

 

3

Donacije državni proračun

0,00

 

4

Donacije Županija

10.000,00

 

5

Donacije Grad

5.000,00

 

6

Donacije ostale Općine

1.000,00

 

7

Donacije tvrtke

2.000,00

 

8

Donacije građani – obrti

1.000,00

 

9

Donacija Turističke zajednice

1.000,00

 

10

Učešće članova za literaturu, dnevnike …

1.000,00

 

11

Učešće članova za prijevoz izleti i dr.

10.000,00

 

12

Ostale naknade članova - učešća

4.000,00

 

13

Ostalo

2.000,00

 

 

 

 

 

 

RASHODI

50.000,00

 

1

Obaveze za zajmove

2.000,00

 

2

Dospjeli, a neplaćeni računi iz 2014g.

1.000,00

 

3

Osiguranje objekta planinarske kuće

600,00

 

4

Servis vatrogasnih aparata

500,00

 

5

Električna energija

2.000,00

 

6

Voda i komunalne usluge

800,00

 

7

Plin

300,00

 

8

Promidžba – web, domena i dr.

400,00

 

9

Hrvatski planinar, časopis

300,00

 

10

Udruga.hr, časopis

400,00

 

11

Poštarina

400,00

 

12

Uredski materijal

1.000,00

 

13

Troškovi za ulaganje i tekuće održavanja PK

3.000,00

 

14

Sredstva za čišćenja, vreće za smeće

500,00

 

15

Naknada prijevoza za sastanke

1.000,00

 

16

Članarine MSZPP, PSKZŽ

300,00

 

17

Članske markice  i iskaznice HPS-a

2.000,00

 

18

Troškovi pohoda Branje grojzdja

4.000,00

 

19

Bankarske usluge

700,00

 

20

Naknade za prijevoz, organizirani izleti

15.000,00

 

21

Reprezentacija (sastanci, skupština …)

3.000,00

 

22

Sredstva za održavanje staza

1.000,00

 

23

Naknade za samostalan rad Komisija društva

4.800,00

 

24

Tekuća rezerva (legalizacija objekta …)

3.000,00

 

25

Ostali nespomenuti rashodi

2.000,00