PLAN AKTIVNOST ZA 2015.g.

 

I        PLANINARENJE

Organizirani  i sudjelovati na više planinarskih izleta, tura i pohoda prema planu Upravnog odbora, u skladu sa Pravilnikom o vođenju  HPS-a, i to:

Planinarske izlete kao kraće jednostavnije putovanje ili izlazak u planinu radi odmora i rekreacije, za koje nije neophodno veće planinarsko ili penjačko iskustvo, kroz organizirane društvene izlete uz stručno vođenje vodiča i organizirani prijevoz (autobusom/minibus/kombi) ili u osobnom prijevozu u planinarska područja Gorskog kotara, Istre, Samoborskog gorja, Medvednice, Slavonije i Velebita.

Planinarske ture kao višednevno ili višesatno planirano kretanje po planinama, zahtjevnije, zahtjeva dobru tjelesnu spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremu u područje Velebita, Dinare, Biokova i Dalmacije, te susjedne Slovenije gdje osigurati stručno vođenje vodiča, a prijevoz organizirani kombi vozilom ili u osobnom angažmanu članova.

Planinarski pohod kao prigodno masovno (otvoreno) okupljanje članova više planinarskih udruga:

- organizirati planinarski pohod Branje grojzdja na području Kostelskog gorja dana 27.9.2015.g.,

- sudjelovati na susretima ZPP-a,

- sudjelovati na susretima Planinarskog saveza KZŽ

- sudjelovati na susretima HPS-a na Mosoru

- sudjelovati na planinarskim pohodima susjednih društva unutar KZŽ i bliže okolice (Medvednica, Žumberak, Samoborsko gorje), Kanjonom rijeke Kupe u organizaciji PD Vršak Brod Moravice.

 

Okvirni plan izletaodrediti će Upravni odbor i objaviti na web stranicama, a opis izleta - plan (datum, vodiči, uvjete i dr. prema Pravilniku HPS-a) pravovremeno će objaviti vodiči u suradnji sa Upravnim odborom. Pri tome planirati najmanje 5 izleta kod kojih će se organizirati prijevoz od strane društva (prijevozom autobusom/minibusom/kombijem).

 

Zadužuje se svi članovi da međusobno potiču posjećivanje planinarskih pohoda koje organiziraju druga planinarska društva, da sudjeluju u susretima ZPP-a, PSKZŽ i HPS.     

 

Kod planinarskih izleta/tura u kojima društvo organizira samo vođenje, odlazak i povratak do polaznik točka za uspon je u osobnom angažmanu svakog pojedinca. Eventualni zajednički dogovor radi dogovora puta, provjere posjedovanja potrebne opreme i dr., do dolaska na početnu točku za uspon, ne smatra se organiziranom djelatnošću društva i svatko u tom dijelu sudjeluje na osobnu odgovornost.

        

 

II       Održavanje planinarskih putova     

- izvršiti obilazak i čišćenje pl. staza, popravak markacija prema rasporedu Upravnog odbora, početkom proljeća i krajem ljeta 2015, i to:

- Pregrada – PK Kunagora

- PK Kunagora – Kostelgrad

- PK Kunagora – Veliki Tabor

- stvarati pretpostavke za uvrštavanje vrha Kunagore kao kontrolne točke Hrvatske planinarske obilaznice,

- stvarati pretpostavke da se započne sa pripremama Kunagorske obilaznice.

                  

III      Održavanje planinarske kuće na Kunagori         

- osigurati redovno održavanje planinarske kuće na Kunagori  

- iznajmljivanje prostora kuće zainteresiranim

- osigurati dežurstvo nedjeljom i blagdanom od 1.4. do 31.10.2015.

- uređenje okoliša planinarske kuće

- servisiranje protupožarnih aparata, čišćenje i obnova dimnjaka, zamjena oštećenih crjepova i drvene nosive grede na pročelju, priprema ogrijeva za zimu 2015/2016.      

 

IV      Rad Upravnog odbora, Predsjednika, Tajnika, Blagajnika, Nadzornog odbora i Suda časti

- podnošenje redovnih izvješća o radu i izvješća o MFP poslovanju

- priprema, izmjene i dopune, te osiguranje provođenja godišnjeg plana rada i MFP poslovanja

- priprema Izvještajne Skupštine

- redovni dvomjesečni sastanci UO i druženja planinara

- prisustvovanje sastancima ZPP-a     (najmanje 2 puta)

- prisustvovanje sastancima PS KZŽ  (po sazivanju)

- promidžba, održavanje web stranice, e-mail, osiguranje donacija i dr. novčanih i nenovčanih primitaka

- materijalno-financijsko poslovanje u skladu s propisima

- rad Nadzornog odbora sukladno Statutu društva, podnošenje izvješća o radu

- rad Suda časti po potrebi, sukladno Statutu

- nastaviti sa postupkom legalizacije objekta PK na Kunagori.

 

V       Skupština društva

- održati redovnu Izvještajnu Skupštinu društva u prvoj polovici godine, donijeti Izmjene i dopune Statuta sukladno novim propisima

        

VI      Ostalo        

- Radi jačanja članstva, sukladno osobnim ambicijama i potrebama,  osnivati:

- Komisije za rad s mladima

- Komisije za zaštitu prirode

- Komisije za planinarske putove

- Komisije za održavanje planinarskog doma

- Komisije za društvene izlete,

 

- organizirati obilježavanja 65. godina rada društva,

- priprema  i upućivanje članova na tečaj za VDI – „A“ kategorije,

- priprema i upućivanje članova na tečaj za markaciste.

- ostvarivati i ostale ciljeve i djelatnosti sukladno Statutu

- sudjelovati u akcijama na zaštiti čovjekova okoliša i prirode

- sudjelovati u aktivnostima rada s mladima

 

Za realizaciju ovog plana neposredno se zadužuje Upravni odbor koji će odrediti neposredne izvršitelje, pripremiti i osigurati sufinanciranje kroz projekte na razni Grada, Županije i šire.

 

Ovlašćuju se Predsjednik društva, Tajnik, voditelj pojedinog projekta, vodiči, markacisti, voditelji i predsjednici Komisija, da za svoje područje rada i odgovornosti donose Odluke na realizaciji ovog Plana, da predstavljaju i zastupaju interese društva, sve u skladu sa Statutom i pravilima HPS-a i financijskim planom, te da o istome pravovremeno obavještavaju Upravni odbor i Skupštinu.

Pregrada, 10.11.2014.g.      

 

Predsjednik                                                    Josip Batišta, dipl. vet. med.