Dnevni red:

 1. Donošenje Poslovnika o radu Izborne Skupštine
 2. Izbor radnih tijela Skupštine (Radnog predsjedništva, Verifikaciono-izborne komisije, Zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika)
 3. Izvješća o radu 2011.g.
 4. Financijsko Izvješće blagajnika i Nadzornog odbora za 2011.g.
 5. Financijski plan i Plana aktivnosti za 2012.g.
 6. Donošenje Odluke o počasnim članovima društva
 7. Donošenje Odluke o priznanjima
 8. Donošenje odluke o razrješenju Predsjednika društva, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
 9. Izbor Predsjednika društva
 10. Izbor članova  Upravnog odbora
 11. Izbor članova Nadzornog odbora
 12. Izbor članova Suda časti
 13. Donošenje odluke o osobi ovlaštenoj za zastupanje i predstavljanje društva
 14. Slobodna riječ

Pregrada, 4. siječnja 2012. g.

 

Nakon Skupštine slijedi duženje članova uz domjenak. Molimo Vas da se odzovete na sastanak.

Predsjednik

Stjepan Novačko