Plan rada društva za 2018. godinu - skraćeno
(usvojila Skupština 107.12.2017.)

 

I        PLANINARENJE

Organizirati  i sudjelovati na više planinarskih izleta, tura i pohoda prema planu Komisije za društvene izlete koje organizirati u skladu sa Pravilnikom o vođenju  HPS-a, i to:

- Planinarske izlete kao kraće jednostavnije putovanje ili izlazak u planinu radi odmora i rekreacije, za koje nije neophodno veće planinarsko ili penjačko iskustvo, kroz organizirane društvene izlete uz stručno vođenje vodiča i organizirani prijevoz (autobusom/minibus/kombi) ili u osobnom prijevozu u planinarska područja Hrvatskog Zagorja, Slavonije, Gorskog kotara, Samoborskog i Žumberačkog gorja, Medvednice i Velebita, te susjedne Slovenije i Bosne i Hercegovine.

- Planinarske ture kao višednevno ili višesatno planirano kretanje po planinama, zahtjeva dobru tjelesnu spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremu u područje Velebita, Dinare, Biokova i Dalmacije, te susjedne Slovenije gdje osigurati stručno vođenje vodiča, a organizirani prijevoz kombi vozilom ili u osobnom angažmanu članova.

         - Članovi društva će se pojedinačno ili organizirano od strane društva priključiti organiziranim izletima i turama drugih planinarskih društva, Stanica vodiča i Hrvatskog planinarskog saveza (HPS-a), sudjelovati na susretima ZPP-a: susreti Planinarskog saveza KZŽ, dani planinara na otoku Mljetu i dr.

- Organizirati planinarski pohod „Branje grojzdja 2018“ na području Kostelskog gorja dana 30.9.2018.g., te tradicionalno druženje planinara i mještana na Praznik rada 1.5.2018. godine kod planinarske kuće na Kunagori, kao prigodno (otvoreno) okupljanje članova više planinarskih udruga i drugih zainteresiranih.

 

Okvirni plan izleta (datum, gorje, vodič, način odlaska) odrediti će Komisija za društvene izlete do kraja 2017.g. i objaviti ga na web stranicama. Detaljan opis izleta - plan (datum, vodiči, način prijave, naknade, uvjete i dr. prema Pravilniku HPS-a) pripremiti će određeni vodiči radi objave na web stranicama društva te oglasnoj ploči. Planirati da se najmanje 5 izleta organizira prijevoz od strane društva (prijevozom autobusom/minibusom/kombijem).

Zadužuje se svi članovi da međusobno potiču posjećivanje planinarskih pohoda koje organiziraju druga planinarska društva, da sudjeluju u susretima ZPP-a, Stanice vodiča Zagorje i HPS-a.     

II       Održavanje planinarskih putova      

         - Izvršiti obilazak i čišćenje pl. staza, popravak markacija prema rasporedu Komisije za planinarske puteve, početkom proljeća i te početkom i krajem ljeta 2018, i to: Pregrada – PK Kunagora; PK Kunagora – Kostelgrad; PK Kunagora – Veliki Tabor, te neobilježene staze vrh Kunagore – Kostelgrad.

         - Nastaviti sa stvaranjem pretpostavke za uvrštavanje vrha Kunagore kao kontrolne točke Hrvatske planinarske obilaznice.

         - Nastaviti sa pripremama da se započne sa pripremama Kunagorske obilaznice.

         - Pripremiti i postavit putokazne ploče/putokaze na svim značajnijim raskrižjima staza i naglim skretanjima staza.

         - Postaviti planinarske žigove na otvorenom: planinarske kuće na Kunagori, utvrde Kostelgrada, vrh Vinagore i Vražje peći.

         - Ažurirati opis planinarskih puteva i kartu planinarskih staza na našem području, te ažurirati gps tragove.

         - Nastaviti sa pripremama obilježavanja gpx obilaznice „7 vrhova oko Taborgrada“.

                                    

III      Održavanje planinarske kuće na Kunagori 

         - Osigurati redovno održavanje planinarske kuće na Kunagori.   

         - Iznajmljivanje prostora kuće zainteresiranim pojedincima i udrugama.

         - Osigurati dežurstvo prve nedjelje u mjesecu od 1.1. do 31.12.2018.

         - Uređenje okoliša planinarske kuće.

         -Servisiranje protupožarnih aparata, čišćenje dimnjaka, zamjena oštećenih crjepova i drvene nosive grede na pročelju, pregled i zamjena elektro-instalacija.

         - Poticati članstvo za rad i vođenje u Komisije za održavanje planinarske kuće na Kunagori.

 

IV      Rad Upravnog odbora, Predsjednika, Tajnika, Blagajnika, Nadzornog odbora i Suda časti

         - Podnošenje redovnih izvješća o radu i izvješća o MFP poslovanju, priprema, izmjene i dopune, te osiguranje provođenja godišnjeg plana rada i MFP poslovanja.

         - Priprema redovne izvještajne Skupštine krajem godine radi usvajanja izvješća o radu iz prethodne godine te plana rada i financijskog plana za iduću 2019. godinu.

         - Održati redovni kvartalni sastanci UO i druženja planinara, prisustvovanje sastancima ZPP-a -najmanje 2 puta, prisustvovanje sastancima PS KZŽ -po sazivanju.

         - Pripremiti održavanje savjetovanja ZPP-a u rujnu 2018. godine povodom 65 godišnjice planinarskog doma na Kunagori.

         - Promidžba rada društva, održavanje web stranice, e-mail lista, osiguranje donacija i dr. novčanih i nenovčanih primitaka, nastaviti suradnju sa Stanicom vodiča Zagorje, Crvenim križom Pregrada, Turisitčkom zajednicom, Mjesnim odborom, Lovačkom udrugom Kuna Pregrada, IPA Hrvatsko zagorje i drugim udrugama čije su aktivnosti povezane sa djelatnošću i ciljevima društva.

         - Materijalno-financijsko poslovanje u skladu s propisima i zaduženjima.

         - Rad Nadzornog odbora sukladno Statutu društva, podnošenje izvješća o radu, a Suda časti po potrebi, sukladno Statutu.

         - Nastaviti sa postupkom legalizacije objekta PK na Kunagori.

 

V       Skupština društva

         - Održati redovnu Izvještajnu Skupštinu.

        

VI      Ostalo        

         - Radi jačanja članstva, sukladno osobnim ambicijama i potrebama,  jačati rad:

         - Komisije za rad s mladima

- Komisije za zaštitu prirode

- Komisije za planinarske putove

- Komisije za održavanje planinarskog doma

- Komisije za društvene izlete.

 

         - Nastaviti sa edukacijom/osposobljavanjem markacista i planinarskih vodiča sukladno Pravilnicima HPS-a.

-Održavati web stranicu društva (tajnik). Nastaviti sa uređenjem info-ormarić u Pregradi, S. Radića (kod kioska) kako bi bio primjereno uređen.

         - Pratiti natječaje i javljati se za projekte Grada/Sportske zajednice Grada Pregrade, Županije i drugih, radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti sukladno Statutu, sudjelovati u akcijama na zaštiti čovjekova okoliša i prirode, te sudjelovati u aktivnostima rada s mladima.

         - Započeti sa pripremama na projektu uređenja planinarskih puteva, natječaj LAG-a (suradnja sa udrugama, točne lokacije infopunktova, dobivanje suglasnosti vlasnika zemljišta …).

         Ovlašćuju se Predsjednik društva da tijekom godine, a u skladu sa ciljevima i djelatnošću društva, osmisli aktivnosti društva kroz projekte koji će se sufinancirati kroz dodjelu bespovratnih financijskih pomoći, uz pomoć donacija i slično.

         Ovlašćuje se zamjenik predsjednika i tajnik kao osobe ovlaštene za zastupanje društva, te vodiči, markacisti, voditelji projekta i Komisija, da za svoje područje rada i dodijeljene/povjerene aktivnosti/odgovornosti, da donose neposredne odluke radi realizacije ovog Plana, da pri tome predstavljaju i zastupaju interese društva, a sve u skladu sa Statutom društva, pravilima planinarske etike i pravila HPS-a, sukladno financijskom planu društva, a o svojim odlukama i aktivnostima da pravovremeno obavještavaju osobe ovlaštene za zastupanje društva (predsjednika/zamjenika predsjednika ili tajnika).