Nedjelja, 30.12.2018. godine u 10,00 sati, Planinarski dom na Kunagori

 

Temeljem članka 15. Statuta saziva se redovna S K U P Š T I N A Hrvatskog planinarskog društva „Kunagora“ Pregrada, u nedjelju 30. prosinca 2018.g. s početkom u 10,00 sati  u Planinarskoj kući na Kunagori.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika.
 2. Podnošenja i prihvaćanje:
  1.  Izvješće o radu,
  2.  Izvješća o materijalno financijskom poslovanju društva za 2017. g.
  3. Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017.g.,
  4. Izvješća o radu Suda časti za 2017.g.

 

 1. Informacija o aktivnostima tijekom 2018. godine.
 2. Donošenje plana rada za 2019. godinu.
 3. Informacija o MFP 2018. godine, donošenje Rebalansa financijskog plana za 2018. i donošenje financijskog plana za 2019. godinu.
 4. Razno

 

Pregrada, 14. prosinca 2018. g.      

Objavljeno na webu 14.12.2018. godine.-

 

Molimo članove da jave svoj dolazak radi pripreme za kasnije druženje, te preuzimanja priznanja i kalendara HPS-a za 2019 godinu..