Petak, 9.12.2016. godine u 17,00 sati, Planinarski dom na Kunagori

 

 

Temeljem članka 15. Statuta saziva se redovna

 

S K U P Š T I N A

Hrvatskog planinarskog društva „Kunagora“ Pregrada,

dana 9. prosinca 2016.g. s početkom u 17,00 sati

 u Planinarskoj kući na Kunagori

 

Dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika, verifikacija prisutnih.
  2. Izvješće o radu predsjednika - društva u vremenskom mandatu od 2015-2016. godine.
  3. Izvješće o provedbi projekata društva tijekom 2016. godine.
  4. Prihvaćanje ostavke predsjednika, izbor novog predsjednika, te odnošenje Odluke o zastupanju društva.
  5. Donošenje plana rada za 2017. godinu.
  6. Donošenje financijskog plana za 2017. godinu.
  7. Razno

Mole se svi članovi da se odazovu i aktivno sudjeluju u radu Skupštine.

Nakon Skupštine slijedi druženje članova.

 

Pregrada, 6. studeni 2016. g.

                                                

 Predsjednik

                                                        Josip Batišta

 

Objavljeno na webu 6.11.2016. godine.-