Nedjelja, 17.12.2017. godine u 10,00 sati, Planinarski dom na Kunagori

 

Temeljem članka 15. Statuta saziva se redovna

 

S K U P Š T I N A

Hrvatskog planinarskog društva „Kunagora“ Pregrada,

u nedjelju 17. prosinca 2017.g. s početkom u 10,00 sati

 u Planinarskoj kući na Kunagori

 

Dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika.
  2. Prihvaćanje Izvješća o radu i Izvješća o materijalno financijskom poslovanju društva za 2016. godinu.
  3. Prikaz realizacije projektnih aktivnosti tijekom 2017. godine.
  • Prikaz foto - video prezentacije
  • Podjela priznanja i nagrada za planinarska postignuća 2017. godinu
  • Podjela priznanja i nagrada za volonterske aktivnosti tijekom 2016. i 2017. godine
  1. Donošenje plana rada za 2018. godinu.
  2. Donošenje financijskog plana za 2018. godinu.
  3. Razno

 

Pregrada, 30. studeni 2017. g.        

                                                Predsjednik

                                                 Darko Krušlin

 

Objavljeno na webu 30.11.2017. godine.-

 

Molimo članove da jave svoj dolazak do 15.12.2017. godine radi pripreme za kasnije druženje, te preuzimanja priznanja i nagrada.