Statut i Pravilnici HPS-a

        Djelatnost društva:

Registrirana djelatnost društva je razvijanje organiziranog planinarstva, propagiranje planinarstva kod građana, organiziranje izleta, sletova, logorovanja, planinarskih natjecanja, organiziranje vođenja stručnih planinarskih škola, tečajeva i seminara, održavanje planinarskih domova, sudjelovanje u akcijama zaštite planinarske prirode i čovjekove okoline.

Društvo je učlanjeno u Hrvatski planinarski savez (HPS), Planinarski savez krapinsko-zagorske županije (PS KZŽ), Međudruštveni savjet Zagorskog planinarskog puta (MS ZPP), te je potpisnik Povelje o suradnji Grada Pregrade s udrugama civilnih društva.

Statut društva 2015

Planinarski kodeks