Priznanja HPS-a

 

Hrvatski planinarski savez od 1962. planinarima i društvima zaslužnim za doprinos planinarstvu i planinarskoj udruzi dodjeljuje priznanja. Planinari i društva odlikuju se brončanim, srebrnim i zlatnim znakom HPS-a te plaketom. Osim tih priznanja, HPS je evidentirao posebna priznanja i priznanja bivšeg Planinarskog saveza Jugoslavije koja su bila dodijeljena hrvatskim planinarima i planinarskim društvima.

Evidenciju o dodijeljenim priznanjima vodi Komisija za priznanja HPS-a.
 
Priznanja dodijeljena članovima

HPD Kunagora Pregrada

Nositelj priznanja Bron. Sreb. Zlatni Plaketa Ostalo
Batišta, Josip 2013        
Cobović, Anica 2013        
Dimač, Slavko 2013        
Dravinec, Dario 2018        
Dravinec, Irena 2018        
Hercigonja, Josip 2018        
Horvat, Bruno 2000        
HPD Kunagora, Pregrada        
Kantoci, Juraj   1976      
Kantoci, Milena   2000      
Kolar, Renata 2018        
Krušec, Vesna 2000        
Kurko, Juraj 2000        
Kuster, Danica 2000        
Kuster, Ivan     1967 2000
Leskovar, Milan 2018        
Leskovar, Stjepan 2013        
Martinko, Dominik 2013        
Miklaužić, Rozalija 2018        
Novačko, Dušanka 2000        
Novačko, Stjepan 2000 2013      
Petek, Stanko 2018        
Rogina, Davor 2018        
Rogina, Snježana 2018        
Storjak, Stjepan   1967 2000    
Špiljak, Rajko 2018        
Šutina, Davorin   2000      
Vešligaj, Vesna 2018      

Ažurirano: veljača 2020.

KRATICE
Bron. = BRONČANI ZNAK; Sreb. = SREBRNI ZNAK; Zlatni = ZLATNI ZNAK; Plak. = PLAKETA
 
NAPOMENA
Brojevi ispisani u zagradama označavaju priznanja koja je planinar dobio kaočlan (ili na prijedlog) nekog drugog planinarskog društvaviše inforamcija o dodjeljenim priznanjima možete dobiti na http://www.hps.hr/hps/priznanja/
Preuzeto sa: http://www.hps.hr/hps/priznanja/