Nedjelja,15.12.2019. godine u 10,00 sati, Planinarski dom na Kunagori

Objavljeno na webu: 5.12.2019.

 

Temeljem članka 24. Statuta saziva se redovna

 

I Z B O R N A   S K U P Š T I N A

Hrvatskog planinarskog društva „Kunagora“ Pregrada,

dana 15. prosinca 2019.g. (nedjelja) s početkom u 10,00 sati

 u Planinarskoj kući na Kunagori

 

Dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika, te verifikacija.
  2. Usvajanje izvješća o radu i izvješća o materijalo-financijskom poslovanju za 2018. godinu.
  3. Informacija o aktivnostima tijekom 2019. godine.
  4. Donošenje plana rada za 2020. godinu.
  5. Donošenje financijskog plana za 2020. godinu s rebalansom za 2019. godinu.
  6. Izbor dužnosnika i tijela društva

- Izbor Predsjednika

- Izbor Zamjenika predsjednika

- Izbor Tajnika.

- Izbor članova Upravnog odbora

- Izbor članova Nadzornog odbora

- Izbor članova Suda časti.

  1. Donošenje Odluke o zastupanju društva.
  2. Razno

 

Mole se svi članovi da se odazovu i aktivno sudjeluju u radu Skupštine.

 

Pregrada, 4. prosinca 2019. g.                 

                                                

 Predsjednik

                                                        Darko Krušlin