Plan izleta 2018

IZMJENE I DOPUNE PLANA:

1) 10. LIPNJA 2018; Ravna gora - Trakoščan,

2) 17. LIPNJA 2018; Japetić

     Najavljeni izlet 16/17.6.2018, Južni Velebit - odgađa se do daljnjega

3) 22/25. LIPNJA 2018 - Durmitor i Tara

4) 24. LIPNJA 2018; Ivanščica - Dani planiara HPS-a; SPV Zagorje

5) 7/8. SRPNJA 2018; Srednji Velebit, odrada odgođenog izleta iz svibnja

 

Datum

Pohod

Organizator

Vodiči

N

31.12.

Novogodišnji pohod Kunagorom

HPD Kunagora

Davor Rogina

Sub

6.1.

Zagorskim bregovitim putem

Krapinske-Picelj-Zabok

PD Zagorske steze Zabok

Snježana Rogina

N

21.1.

Vincekov pohod

Sveti Martin – Mursko Središće

PD Bundek Mursko Središće

Snježana Rogina

N

18.2.

Petrova Gora

HPD Kunagora

Darko Krušlin

Sub

24.2.

Pohod Tragom prvog izleta varaždinskih planinara Presečno-Varaždinske Toplice

PD Ravna gora Varaždin

Kristijan Burić

N

11.3.

Žusem - Slovenija

HPD Kunagora

Snježana Rogina

N

18.3.

Medvednica – Horvatove stube

HPD Kunagora

Zoran Kovač

Sub

24.3.

Konjščina - Ivančica

PD Gradina

Snježana Rogina

Uskrsni

Pon

2.4.

Dan Varaždinskog planinarskog puta Čevo, planinarska kuća Ledinec

HPD Dugi vrh Varaždin

Kristijan Burić

N

8.4.

Proljetni pohod Vinica-Martinščak

HPD Vinica

Kristijan Burić

Sub

14.4.

Pohod Mura – hrvatska Amazona Donja Dubrava-Veliki Pažut-farma Muškatljin

HPD Međimurje Čakovec

Kristijan Burić

N

15.4.

Kamačnik

HPD Kunagora

Zoran Kovač

Sub

21.4.

26. Rusov pohod

(Pila-Sljeme vrh-Pl. kuća Runolist) 

PD Ericson-Nikola Tesla

Branko Kokolić

N

22.4.

Krim  - Slovenija

HPD Kunagora

Davor Rogina

Utorak

1.5.

Planinarski pohod Kunagorom

Praznik rada na Kunagori

HPD Kunagora

Snježana Rogina

Sub-N

12.-13.5.

Laktin vrh, Bačić kuk, Budakovo brdo, Lisac i Pl. sklonište Skorpovac 

HPD Kunagora

Branko Kokolić

N

20.5.

Gorski Kotar „Grobničke alpe“

Pl. dom Hahlić, vrh Obruč

HPD Kunagora

Zoran Kovač

N

20.5.

Japetićev pohod – Samoborsko gorje

HPD Japetić

Kristijan Burić

Sub

2.6.

Pohod na Dinaru

SPV Zagorje

Davor Rogina

Sub-N

16-17.6.

Južni Velebit – Visočica i Debelo Brdo

HPD Kunagora

Davor Rogina

Sub-N

23-24.6.

Dani planinara na Ivanščici

SPV Zagorje

Davor Rogina

Sub-N

21-22-7.

Julijske Alpe – Prisojnik i Mala Mojstrovka

HPD Kunagora

Branko Kokolić

Sub-N

4-5.8.

Julijske Alpe - Triglav

HPD Kunagora

Darko Krušlin

N

12.8.

Kanjonom rijeke Kupe

PD Vršak Brod Moravice

informativno

N

26.8.

Kamniško Savinjske Alpe-Velika Planina

HPD Kunagora

Darko Krušlin

N

2.9.

Pohod Kajbumščakovim putem

Krapina-plan. kuća na Strahinjčici

PD Strahinjčica

Kristijan Burić

N

9.9.

Karavanke - Stol

HPD Kunagora

Branko Kokolić

N

30.9.

Planinarski pohod Branje grojzdja

HPD Kunagora

Kristijan Burić

N

14.10.

Samoborsko gorje

Seniorski planinarski put

HPD Kunagora

Davor Rogina

N

21.10.

Mirna gora - Slovenija

HPD Kunagora

Davor Rogina

N

11.11.

Grmada - Slovenija

HPD Kunagora

Davor Rogina

Napomena: Organizator HPD Kunagora zadržava pravo promjene plana, odgode i otkazivanja planiranog

    izleta uvažavajući iskazani interes članova društva i drugih objektivnih okolnosti.