PLAN IZLETA ZA 2016.
Datum Pohod Organizator Vodiči
Su 2.1. Kostelsko gorje - V.Tabor - Kunagora HPD "Kunagora" D. Krušlin, K. Burić
Sr 6.1. Pohod zagorskim bregovitim putem PD "Zagorske steze" Zabok Snježana Rogina
N 17.1. Kunšperk - Svete Gore - Slovenija HPD "Kunagora" Davor Rogina
N 31.1. Žumberačko gorje - Sveta gera/Trdinov vrh  HPD "Kunagora" Darko Krušlin
N 7.2. Donačka gora - Slovenija PD "Sloga" Rogatec Davor Rogina
N 14.2. Medvednica-zapadni dio-Kameni svati-Glavica HPD "Kunagora" Darko Krušlin
N 28.2. Medvednica-istočni dio-Gorščica - Lipa HPD "Kunagora" Kristijan Burić
N 6.3. Obilazak romarskog puta Belec-M.Bistrica HPD "Belecgrad" Davor Rogina
N 3.4. Ivanščica HPD "Kunagora" Kristijan Burić
N 10.4. Moslavačka gora i Bilogora HPD "Kunagora" Darko Krušlin
Su 16.4. Rusov pohod na Medvednicu PD "Ericson-Nikola Tesla" Branko Kokolić
N 1.5. Praznik rada na Kunagori HPD "Kunagora" Snježana Rogina
N 8.5. 59.slet ZPP-a Medvednica - Grohot HPD "Blagus" Snježana Rogina
S/N 14-15.5. Biokovo - vrh Sv. Jure 1762 m HPD "Kunagora" Davor Rogina
N 22.5. Belečki plan.put - Dan HPD"Belecgrad"   HPD "Belecgrad" informativno
S/N 28-29.5. Pohod na Dinaru - vrh Dinara (Sinjal) 1831 m HPS i SPV Šibenik D. Krušlin, B. Kokolić
N 5.6. Obilaznica na Brezovici PD "Brezovica" Petrovsko Snježana Rogina
S/N 18-19.6. Jadranski otoci - sj.dio - Krk, Cres, Lošinj  HPD "Kunagora" Davor Rogina
Sr 22.6. Javorova staza zdravlja HPD "Javor" Zlatar Bistrica Branko Kokolić
P-N 24-26.6. Dani hrvatskih planinara - Psunj  HPD i PD "Psunj" Branko Kokolić
N 3.7. Za dušu i tijele - Mirko Fulir PD "Grohot" Marija Bistrica Branko Kokolić
N 10.7. Kanjonom rijeke Kupe - 3.dani gor. planinara PD "Vršak" Brod Moravice Darko Krušlin
S/N 23-24.7. Južni Velebit - Sveto brdo - vrh 1751 m HPD "Kunagora" Davor Rogina
N 7.8. Logarska dolina - Slovenija HPD "Kunagora" D. Krušlin, B. Kokolić
    Po dragome kraju HPD "Gradina" Konjšćina informativno
S/N 20-21.8. Gorski kotar - Bijele i Samarske stijene HPD "Kunagora" B. Kokolić, D. Krušlin
S/N 3-4.9. Gorski kotar - sj.dio - Snježnik i okolica HPD "Kunagora" Davor Rogina
N 25.9.  Planinarski pohod Branje grojzdja HPD "Kunagora" Kristijan Burić
Su 15.10. Planinarska kestenijada - Hrastovička gora HPD "Zrin" Petrinja Darko Krušlin
N 23.10. Sudnikov pohod - Samoborsko gorje HPD "Japetić" Samobor Snježana Rogina
N 13.11. Samoborsko gorje - Japetić HPD "Kunagora" Davor Rogina
N 27.11. Strahinjščica HPD "Kunagora" Kristijan Burić
Napomena: Organizator HPD "Kunagora" zadržava pravo promjene plana, odgode i otkazivanja planiranog izleta.
U plan će se dodati susreti planinara Planinarskog ssaveza krapinsko-zagorske županije