KAKO POSTATI PLANINAR

 

Članom planinarskog društva postaje se dobrovoljnom popunom pristupnice te prihvaćanjem Pravila planinarske etike i Statuta društva. Pristupnica se može preuzeti na ovom portalu, popuniti i poslati poštom, odnosno ili predati nekom od naših planinara kojeg osobno poznajete.

Prema Zakonu o udrugama iz 2014.g. i našem Statutu svaka fizička osoba može postati članom udruge prihvaćanjem pravila planinarske etike te Statuta društva. Osoba koja želi postati član društva treba osobnno popuniti i potpisati pristupnicu. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik (roditelj), a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Udruga je dužna voditi popis svojih članova. Prema Zakonu, popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke sukladno Statutu. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Popis članova nalazi se na slijedećem linku.

Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom  s plaćenom markicom za tekuću godinu i ovjerenu pečatom, a služi za evidentiranje člana u Hrvatskom planinarskom savezu (HPS), matičnom društvu i prilikom  ostvarivanja povlastica.
Kupnjom članske markice HPS-a plaćate članarinu planinarskom društvu. Godišnja cijena markice- članarine za mladež do 18. godina, redovne studente do 27. godina starosti iznosi 20,00 kn (zelene markice), za umirovljenike iznosi  40,00 kn (crvene markice), te za ostale članove 70,00 kn (plave markice). Društvo je za nezaposlene predvidjelu umanjenu članarinu, kao i za više članova iz iste obitelji.

Svi članovi HPS osigurani su putem članske markice kod osiguravajućeg društva, a vezano uz nastalu potvrdu ili zadobivenu ozljedu s trajnim invaliditetom, ako do nesretnog slučaja dođe prilikom športskog i rekreativnog planinarenja, planinarske akcije, uređenja planinarskih putova i objekata te akcije spašavanja. U slučaju nesreće,  možete zatražiti pomoć Hrvatske gorske službe spašavanja. Član ima pravo popusta  50% na punu cijenu noćenja u planinarskim objektima u Republici Hrvatskoj. Popust na noćenje odnosi se i na smještaj u planinarskim objektima Slovenije.

Svaki član društva ima obvezu bavljenja planinarskom djelatnošću, te pridržavanja normi planinarske etike i čuvanja ugleda planinarskog društva. Bez učlanjenja i plačne članarine, ne može se pristupiti organiziranom planinarskom izeltu društva.

Članska markica važi do kraja kalendarske godine bez obzira kada je uplaćena članarina.