PREGRADA - PLANINARSKA KUĆA NA KUNAGORI - VRH KUNAGORE - KOSTELGRAD - KOSTEL

 
Ažurirano, 16.3.2022.
Staza započinje u Pregradi, na Trgu Gospe Kunagorske (190m/nv), nakon čega se uz crkvu i samostan, u dužini od 700 m, uspinjemo stazom „Križnog puta“ do proplanka ispod vrha Japica na kojem je Planinarska kuća Kunagora (380m/nv). Žig doma je na drvenom stupu ispred ulaznih vrata (nasuprog oglasne ploče).
 
Od Planinarske kuće slijedi se as.cesta u dužini od 600m, nakon čega se dolazi do raskrižja plan. putova (d. za vrh Kunagore i Kostelgrad i l. za Vinagoru-Veliki Tabor). Skreće se poludesno, prati se staza koja s as.ceste vodi u brijeg. Nakon 500m dolazi se do raskrižja* pl. Putova ( ravno prema vrhu Kunagore i d. prema Kostelgradu).
 
Prateći stazu prema vrhu Kunagore, uz gljivarsku kućicu na udaljenosti od 500m je vrh gdje se nalazi kamena kota, te stup s upisnom kutijom i žigom vrha Kunagore (522m/nv) - „Bukovski vrh“. Vrh je obrastao šumom, pa nema vidika. Vraćajući se nazad 100m, može se skrenuti prema jugo-zapadu, na stazu(400m) koja vodi prema vidikovcu na livadi „Velika ravna“. Tu se pruža lijep vidik od Medvednice, Cesargradske gore, preko Hrvatskog zagorja do gorja u R. Sloveniji. Nastavak po ovoj markiranoj stazi za cca. 10 minuta hoda spaja se sa stazom koja vodi od Planinarskog doma prema Velikom Taboru (u Pregrada Vrhima, Horvati), te njom možemo nastaviti tj. vratiti se do Plan. kuće Kunagora slijedeći markacije ili se nemarkiranim asfaltnim putem spustiti u Pregradu.
 
Da bi se došlo do Kostelgrada (registrirani put), treba se vratiti do križanja* pl. putova do kojeg smo bili naišli u usponu (vrh Kunagore - Kostelgrad). Nastavljaju se pratiti markacije koje vode prema sjeveru. Nakon 100m nailazite na šumski put, skrenite lijevo pa njime još kojih 50-ak metara, a nakon čega skrenite  desno. Slijedite put i nove markacije još kojih 300m, nakon čega s puta skrećete desno na stazu u šumu. 
 
Dolazi se do proplanka (300m) koji pruža lijep vidik prema ruševinama utvrde Kostelgrada, te Donačkoj gori u R. Sloveniji. Nastavkom se Kostelgrad gubi iz vidika, te se šumskim putem dolazi do podnožja (livade), a gdje treba skrenuti d. i nastaviti pratiti put uz šumu. Za 300m treba s tog puta skrenuti l., tj. prijeći na suprotni brijeg, na put koji uz brijeg vodi do podnožja na kojem se nalaze ruševine utvrde Kostelgrada (405m/nv). Prilaz ruševinama je moguć na sj.zapadnoj strani, tako da se obiđe s južne strane. Žig Kostelgrada je u Pl. kući.
 
Od raskrižja pred Kostelgradom, makadam put prema sj.zapadu vodi do sela Kostel i uz groblje d. do crkve Sv. Mirka. Od crkve as.cesta vodi  sve do raskrižja s drž. cestom br. 207 (Pregrada-Hum na Sutli) i izvora, gdje staza završava (220m/nv). Povratak je moguć istom stazom ili nastavite državnom cestom D207 prema jugu, pa se uz kamenolom, za  2,5 km dolazi do centra Pregrade.
 
Vrijeme za obilazak: Pregrada - Pl.kuća 30'; Pl-kuća - vrh Kunagore 45'; vrh Kunagore - Kostelgrad 45'; Kostelgrad - Kostel 15'. Ukupno 2:45h.
 
**U planinarskoj karti SMAND-a 04a postoji obilježen i povratni put od utvrde Kostelgrada prema vrhu Kunagore. Ta staza je obnovljena, nije registrirana u HPS-u, a putokazi koji vode na nju ukazuju da se radi o nemarkiranoj stazi. Za one koji namjeravaju odabrati ovaj dio staze, predlažemo kružnu stazu sa povratkom prema vrhu Kunagore, te dajemo kratki opis te staze: Od utvrde Kostelgrada vratite se na makadam put koji vodi prema selu Kostel. Nakon 50-ak metara uspona od velikog panoa ispod Kostelgrada, s makadama skrenite lijevo na  šumski put (uz šumu je putokaz za nemarkiranu stazu).  Slijedite ga cca 300-400 m, a kada s puta treba skrenuti lijevo na zemljanu stazu (pratite markacije, pa ukoliko promašite i naiđete na borovu šumu, malo se vratite). Prolazite kroz šumu agaciju i dolazite do vinograda kojeg obilazite s gornje strane (uz brajdu), a iza su dvije klijeti i prolazite ispod brajde. Slijedite put uz šumu, prolazite 2 zidane, izgledom napuštene vikendice, nakon čega na raskrižju šumskih puteva skrenite lijevo (na stablu je markacija i strelica). Nastavite putem i stazom kroz voćnjak-vinograd. Naići ćete na zaseok s desne strane. Dolaskom do raskrižja makadam cesta, sa svoje lijeve strane ćete uz šumu primijetiti jednu (a ako vegetacija nije bujna i dvije) vikendicu. Krenite putem lagano u brijeg prema njoj (Na ovom križanju je postavljen znak sa smjerovima planinarskih staza). Pratite markacije na kolčićima, a iza vikendice na drveću uz put ćete opet pronaći markacije. Slijedite ih uz šumski put i za oko 10-15-ak minuta ste na vrhu Kunagore. Do vrha nailazite sa zadnje strane. Završni dio pred sam vrh je posjećen i gotovo da nema stabala, no orijentacija nije teška i kotu ćete sa stupićem naći sa svoje lijeve strane pored šumskog puta. 
**Obrnuti opis istog puta, samo od Vrha Kunagore prema Kostelgradu
Od stupića na vrhu Kunagore krenite koso poluljevo (sjeverozapadno) cca. 50 metara i naići ćete na šumski put i putolaz - Kostelgrad (nemarkirano). Nastavite tim putem još kojih 200m i naići ćete na Y križanje šumskih puteva. Odaberite put desno. Na drvetu morate pronaći planinarsku markaciju i strelicu. Potom se spuštate šumom (sada posjećenom), potom pratite markacije (u dobrom su stanju) sve do izlaska iz šume, na livadu - proplanak na kojem se uz desnu stranu nalazi manja zidana vikendica. Spustite se do kraja livade (uz put kraj livade imate više markacija na stupićima). Tu je postavljen putokaz sa smjerovima planinarskih staza (OPASKA: primijećeno je da stupić smeta prilikom obrade zemlje i dr. razloga pa zna biti srušen), a trebao bi biti lijevo od raskrižja  (ispred Vas su dvije obiteljske kuće s gospodarskim objektima i okućnicama i dr.). NE IDETE NI JEDNIM PUTEM, već kroz njivu - kukuruzište (djetelinu ili što je već zasijano) polu desno (sjeveroistočno) cca. 70 metara do iznad zapuštenog vinograda, a na stupovima vinograada i drvene ograde naići ćete na markacije. Pazite, pri tome ne gubite na visini. Nastavljate dalje stazom cca. 150m i ulazite u šumu na šumski put. Nastavite šumskim putem cca. 300m - pratite markacije sve do starije klijeti. Prolazite pored kljeti s desne strane ispod brajde, a u nastavku je još  jedna zidana kljet (prepoznati ćete je po tome što su ispred nje limenke piva ...). Staza vodi i uz tu kljet, pa kroz vinograd (redovi vinograda su Vam desno, a jedan red-brajda na lijevo) sve do ruba šume agacije. Ulazite u šumu i nakon 100 m, nailazite na šumksi put. Nastavite ravno. Po dolasku u prvi lijevi zavoj, moguće je vidjeti ruševine Kostelgrada, nastavite sve do kraja tog puta (300m). Pred kraj puta nalazi se manja livada i tu prestaju markacije (nalazi se i putokaz za vrh Kunagore - nemarkirano). No kako vidite ruševine Kostelgrada snalaženje nije teško. Spustite se na makadam put, nailazite na markacije planinarskog puta koji vodi od Kostela prema Kostelgradu. Pazite - lijevo  je put za naselje Kostel, a vi idete desno prema Kostelgradu. Za cca. 100 m ste u podnožju utvrde. Opaska: Križanja i počeci ovog nemrkiranog puta nisu obilježeni prema planinarskim pravilima jer staza nije registrirana pri HPS-u. Postavljeni su samo putokazi za nemarkiranu stazu.