Kodeks planinarske etike

 

Planinari poštuju skup nepisanih pravila ponašanja koja se osnivaju na humanizmu, poštenju, i altruizmu (nesebično pomaganje drugima), a odraz su ljudskih kvaliteta svakoga pojedinca. Svaki kulturni planinar pozna i poštuje načela planinarske etike.

Etičke norme ponašanja u planini mogli bismo u kratkim crtama sažeti ovakvim kodeksom:

Tempo hoda

Tempo hoda prilagodi najslabijem pješaku u društvu. Savjetuj ga i ponudi mu svoju pomoć.

Briga o drugima

Ne ostavljaj u planini samoga člana društva. U slučaju nesreće snosiš moralnu i kaznenu odgovornost.

Pozdravljanje

Pri susretu u planini planinari se međusobno pozdravljaju i to tako da mlađi pozdravljaju starije, muškarci žene, oni koji se penju onoga tko silazi (time simbolički odaju priznanje za izvršeni uspon).

Ljubaznost

U susretu s mještanima budi osobito pristojan i ljubazan, imajući na umu da su pravila ponašanja gorštaka stroža nego u gradu.

Usluge domaćina

Gorštacima se oduži za usluge i hranu na prikladan način vodeći osobito računa o njihovom slabijem imovinskom stanju.

Održavanje staza

Putujući planinskim stazama, u granicama svojih mogućnosti uklanjaj napadalo kamenje i granje, popravljaj putokaze i rubno kamenje na putu.

Galama

Ne viči i ne deri se u planini, ne otvaraj glasno tranzistor, pjevanje treba biti umjereno i nenametljivo.

Loženje vatre

Ne loži vatru u šumi, ne pravi čitave lomače, ognjište ogradi kamenjem, a prije odlaska  vatru brižljivo ugasi.

Cvijeće

Ne beri cvijeće jer je to znak egoizma. Ubrati cvijet znači ubiti cvijet.

Otpaci

Otpatke (prazne boce, konzerve, papire, plastičnu ambalažu) ne ostavljaj u planini, nego ih skupi i ponesi sa sobom u dolinu.

Nesreća

U slučaju nesreće u planini, odreci se svojih planova i solidarno pristupi akciji spašavanja

Natjecanje

Ne ističi sebe i svoje sposobnosti, kloni se natjecanja u brzini uspona jer planinarstvo nije sport, u planini jači treba pomoći slabijemu.

Primjedbe

Na vrhovima gdje postoje upisne kutije prije odlaska pažljivo spremi knjigu i žig; kloni se upisivanja neukusnih primjedbi.

Nacionalni

parkovi

Poštuj zaštitni režim u nacionalnim parkovima, strogim rezervatima i parkovima prirode, pridržavaj se uputa lugarskog i čuvarskog osoblja, ne trgaj zaštićeno bilje, brižljivo gasi opuške cigareta.

Kućni red

Prema Kućnom redu HPS u pl. je kućama zabranjeno pušenje, pogotovo u blagavaonicama i spavaonicama.

U planinarskoj kući poštuj kućni red, ne zalazi u spavaonice u cipelama, ne zauzimaj više mjesta nego što ti je nužno potrebno;prednost kod noćenja imaju žene, djeca, starije i iscrpljene osobe.

Voda

Na cisternama u kraškim krajevima zadovolji se čuturom vode za piće. Ne prolijevaj vodu i ne zahtijevaj vodu za umivanje.

Skloništa

Planinarsko sklonište nakon upotrebe očisti, prije odlaska ga opskrbi gorivim drvetom i ostavi višak hrane budućim posjetiteljima.

Planinarski dom

Pri dolasku u planinarski dom predstavi se domaru, poštuj njegov autoritet i budi umjeren u zahtjevima, a na odlasku ga pozdravi i obavijesti o smjeru svoga daljnjeg putovanja.

Noćni mir

Poslije 22 sata poštuj u domu potpun mir, ne remeti odmor umornim planinarima, poštedi ih od izraza svoga veselog raspoloženja.