Hrvatska gorska sluba spašavanja

 


Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)*, dobrovoljna je i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima, i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.
Gorska služba spašavanja u Hrvatskoj brine o sigurnosti građana i gostiju još od 1950. godine i to 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Gorska služba spašavanja specijalizirana je za spašavanje s nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, odnosno za sve situacije kod kojih treba primijeniti posebno stručno znanje i opremu za spašavanje. To uključuje nesreće u planinskim područjima, stijenama, speleološkim objektima, strmim i teško prohodnim terenima, te nesreće koje se dogode u posebno teškim vremenskim prilikama (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.).

Osim spašavanje i pružanje prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima, važna aktivnost Gorske službe spašavanja je edukacija i prevencija, dakle sprečavanje i izbjegavanje nesreća na nepristupačnim terenima, posebice planinarskih nesreća.

U slučaju nesreće:
- Sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge;
- Zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti (od pada, padajućeg kamenja, gušenja, od hladnoće, vlage i sl.) na najbolji mogući način;
- Pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti;
- Označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se unesrećeni nalazi (osobito zimi), te
- Hitno o nesreći obavijestite Gorsku službu spašavanja.

Obavijest o nesreći u planini ili drugom teško pristupačnom terenu gdje je potrebna pomoćGorske službe spašavanja može se predati:
- Preko Jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra tel.: 112
- Preko pozivnih telefona stanica Gorske službe spašavanja;
- Na obavještajnim točkama HGSS-a; to su obično opskrbljeni planinarski domovi vidno označeni natpisom i znakom HGSS-a;
- Putem policije, tel.: 92;
- Preko stanica hitne medicinske pomoci tel.: 94, te
 - Bilo kojem pripadniku Gorske službe spašavanja.
    
Obavijest o nesreći treba sadržavati slijedeće podatke:
- Tko javlja (ime, prezime, telefon), kako bi se radi dodatnih informacija moglo stupiti u vezu s njim;
- Odakle javlja i kako je saznao za nesreću (kao očevidac ili posrednik);
- Mjesto nesreće (precizan opis);
- Tko je unesrećeni (prezime, ime, dob, adresa);
- Što se dogodilo (uzrok i vrste ozljeda);
- Što je dosad poduzeto (vrsta pružene prve pomoći, tko je sve obaviješten);
- Vremenske prilike na mjestu nesreće, i  
- Kakav je prilazni put do mjesta nesreće.
 
Poziv za pomoć:
Poziv za pomoć u planini ili stijeni daje se svjetlosnim ili zvučnim znacima. Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovijetne veze. Znakovi za poziv daju se šest puta u minuti svake druge minute, a odziv istim znacima tri puta svake druge minute. Postavljanjem tijela u položaj "Y" - "yes" (uspravno tijelo s podignutim raširenim rukama), znak je da trebamo pomoć kao i ispaljivanje crvene svjetleće rakete.
 
Savjeti za planinare:
- Izabrati izlet kojeg tjelesno i vremenski možemo savladati;
- Ne ići u planinu sam, ne odvajati se od skupine;
- Obavijestiti obitelj o svom smjeru kretanja i vremenu povratka, i držati se toga;
- Upisati se u knjigu posjetitelja na planinarskim domovima;
- Pitati i poslušati savjet domara ili iskusnih planinara;
- Računati na moguću promjenu vremena, imati sa sobom rezervnu toplu odjeću, kapu i zaštitu od kiše i vjetra;
- Nositi uvijek baterijsku svjetiljku;
- Nositi uvijek šibice ili upaljač i svijeću;
- Nositi uvijek malu osobnu apoteku za pružanje prve pomoći;
- Na svakom dužem izletu nositi planinarsku zemljopisnu kartu i po mogućnosti kompas;
- Držati se markiranih planinarskih puteva;
- Na nogama nositi čvrste, udobne cipele s gumenim rebrastim potplatom
zimi biti posebno oprezan i misliti na rano padanje mraka;
- Ne ići zimi na izlete koje ne poznajemo u ljetnim uvjetima;
- U viša brda zimi ne ići bez iskusnih članova u planinarskoj skupini;
- Nakon obilnih snježnih padalina tri dana ne ići u više planine, i
- Pratiti vremensku prognozu i obavijesti o stanju snijega i rizicima od lavina.
* preporuke sa web stranica Hrvatske gorske službe spašavanja (studeni 2009).