PLANINARSKA KUĆA NA KUNAGORI

 

Planinarski dom sa terasom, kapelica MB Kunagorske i pogled na Pregradu.

 

P1014229
P4050016
P7140115
P1014227
IMG9565
IMG9567
P6211309
P1014229 P4050016 P7140115 P1014227 IMG9565 IMG9567 P6211309