diplomahpd

 

Priznanje Grada Pregrade
 
Gradsko vijeće Grada Pregrade je na svojoj svečanoj sjednici povodom dana Grada, na Bijelu nedjelju, 15. travnja 2012. godine, dodijelilo javno priznanje
 DIPLOMU  GRADA PREGRADE
za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređivanju djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada Pregrade, osobito djelatnosti tjelesne kulture našem planinarskom društvu.
 
 
Dodjela javnog priznanja Grada našoj udruzi je izraz zahvale zajednice svim onim pojedincima (bez obzira bili oni planinari ili ne), koji su tijekom 60-ak i više godina sudjelovali u radu društva, u višegodišnjoj izgradnji i održavanju planinarskog doma, na nesebičnim „vikend dežurstvima“ u domu, redovnom održavanju njegova okoliša, obilježavanju i održavanju planinarskih putova, na promociji planinarstva, planinarske etike i našeg kraja, a ujedno je i poticaj da nastavimo sa radom na promociji planinarstva i našeg kraja.