Paninarske obilaznice

 
Planinarske obilaznice su vrlo popularno posjećivanje planina po markacijama koje povezuju niz posebno obilježenih točaka u planinama. Prije su se nazivali i transverzalama. Trase su obilježene markacijama uz koje je obično dodan neki znak ili inicijal, primjerice slovom „Z“ za Zagorski planinarski put (ZPP). Svrha obilaznica je povećanje posjećivanja planinarskih domova te omogućavanje posjetiteljima da im se uz manje uloženog truda i vremena pokažu najljepši i bitne pojedinosti nekog kraja.
 
 
Obično na obilaznicama postoje kontrolne točke (KT) koje su opskrbljene žigom, odnosno imaju označena mjesta na kojem se treba fotografirati, tako da planinar može dokazati da je posjetio navedenu točku. Žig se otiskuje u dnevnik planinarske obilaznice. U koliko na kontrolnoj točki nema žiga ili je on oštećen, mora se kao dokaz priložiti fotografija na kojoj će biti vidljiva kontrolna točka na kojoj treba biti vidljiv i vlasnik dnevnika obilaznice. Na ponekim obilaznicama koje su vremenski ograničene, na fotografiji mora biti i vidljiv dnevnik obilaznice.*
 
Planinarske obilaznice razvrstavamo prema raznim mjerilima. Primjerice, prema stupnju određenosti kontrolnih točaka, obilaznice mogu biti sa zadanim, te one s djelomično zadanim i izbornim kontrolnim točkama. Prema prostoru koji obuhvaća trasa obilaznice, možemo razlikovati međunarodne, republičke, regionalne i lokalne obilaznice. Mjerila za razvrstavanje obilaznica su dužina, težina i zahtjevnost trase, vrijeme potrebno za obilazak itd. Obilaznice odobrava Komisija za planinarske putove HPS-a.
 
Planinari koji u posebno tiskan dnevnik obilaznice sakupi sve ili dovoljni broj žigova, obično u znak priznanja dobiva spomen značku ili pisano priznanje. 
 
 
Više o obilaznicama možete vidjeti na stranicama HPS-a i planinarskih društva koja ih izdaju.