Temeljem članka 24. Statuta saziva se redovna

 

REDOVNU   SKUPŠTINU

Hrvatskog planinarskog društva „Kunagora“ Pregrada,

19.12.2021. u 11:00 sati – Planinarska kuća Kunagora

 

 

Dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine
  2. Donošenje Plana rada za 2022. godinu.
  3. Donošenje Financijskog plana za 2022. godinu.
  4. Informacija o aktivnostima društva s prihvaćanjem izvješća o radu i izvješća o materijalno-financijskom poslovanju u proteklom razdoblju.
  5. Razno.

 

Skupština će se održati uz pridržavanje važećih epidemioloških uvjeta. Rasprava po točkama dnevnog reda će se održati putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zaključno s danom 18.12.2021. godine te  neposredno na skupštini.

Glasanje po točkama dnevnog reda biti će omogućeno od početka skupštine putem Google obrasca zaključno s danom 23.12.2021. godine. Link na Google obrazac će se svim članovima dostaviti putem e-mail adrese. 

 

Pregrada, 3.12.2021. g.

 

                                               

 Predsjednik

                                                       Rajko Špiljak v.r.