Izvješće o radu 2019.
Izvješće o radu 2019.
 
Temelj rada HPD Kunagora tijekom 2019. godine bio je plan rada koji je donijela Skupština društva 30.12.2018. godine te aktivnosti proizašle iz projekata Šetnjom do zdravlja – 2019.
 
I Planinarski izleti 
Organizirali smo planinarske izlete prema rasporedu Komisije za društvene izlete, te se uključivali se u izlete okolnih planinarskih društva prema planu HPS-a i MS ZPP-a. Popis planinarskih izleta:
 
Datum Izlet Opis Gorje Prisutno
1 1.1.2019 Novogodišnji pohod Kunagorom Kunagora Kostelsko gorje 16
2 6.1.2019 Zagorskim bregovitim putem Krapinske Toplice - Klupci - Picelj - Zabok Zagorje 8
3 20.01.2019 Medvednica Hunjka - Sljeme - Grafičar - Risnjak Medvednica 11
4 27.01.2019 Lisca Slovenija, Zasavje + Muzej Slovenija 17
5 10.2.2019 Lipa Lipa - Grohot Medvednica 3
6 17.02.2019 Strahinjčica Podgora - Sušec Strahinjčica 21
7 24.02.2019 Bistriški vintgar Slovenska Bistrica - Močnik - Visole Pohorje 18
8 10.03.2019 Kameni Svati Jablanovec - Kameni svati - Glavica - Bizek Medvednica 16
9 24.03.2019 Klek Bjelsko - Klek Gorski kotar 6
10 31.03.2019 Paški Kozjak Velenje - Slovenija Karavanke 20
11 22.04.2019 Velika Kopa Velika Kopa - Ribniško jezero Pohorje 13
12 1.5.2019 Praznik rada na Kunagori Pregrada - Kunagora Hr. Zagorje 21
13 08.06.2019 Dani hrvatskih planinara Trakoščan i Ravna Gora Hr. Zagorje 5
14 09.06.2019 Uršlja gora s IPA Zabok Slovenija 8
15 15.06.2019 Begunjščica Begunjščica Karavanke 8
16 20.06.2019 Prenj Zelena Glava; Neretva 20-24.4.2019 BiH 7
17 20.6.2019 Krn Krn, Tolmin, Bovec 20.-24.6.2019. Slovenija 11
18 30.06.2019 Veliki Rogatec Vježba SPV Zagorje Slovenija 5
19 14.07.2019 Kamačnik Vrbovsko - Kamačnik Gorski Kotar 15
20 10.08.2019 Triglav Julijske Alpe Slovenija 9
21 01.09.2019 Strahinjčica Kajbumščakov put: Krapina - Strahinjčioca Hr. Zagorje 7
22 15.9.2019 Ivanščica Majer - Oštrc - Ivanščica Ivanščica 3
23 28.9.2019 Zir Tulove grede, Zir, Kudin most Velebit 5
24 5.10.2019 Gola Plešivica Korenica - Gola Plešivica Lika 3
25 6.10.2019 Rogla Pohorje Slovenija 25
26 8.10.2019 Ozeblin Ozeblin Lika 7
27 13.10.2019 Učka Učka Istra 4
28 27.10.2019 Storžić Storžić Alpe Slovenija 4
29 10.11.2019 Donačka gora Sv. Donat - Donačka gora - Rudijev dom Slovenija 7
30 8.12.2019 Kalnik Kalnik Kalnik 3
31 26.12.2019 Klenovec - Gorno Klenovec - vidikovac Gorno Hr. Zagorje 15
32 31.12.2019 Novogodišnji pohod Pregrada - Kunagora Hr. Zagorje 9
 
Pojedini članovi planinarili su i na druga mjesta, u samostalnom angažmanu ili su se priključili izletu drugog društva (Smrekovec, Mangart, Nanos, Tolminska korita, Ankaran, Slavnik …).
 
 
II Pohodi
Natjecanje u pripremi kotlovine 
Na poticaj Grada Pregrade i uz pomoć Turističke zajednice Srce Zagorja dana 27.4.2019. organizirali smo III. Natjecanje udruga/MO u pripremi kotlovine na Kunagori gdje se takmičilo 9 ekipa udruga i mjesnih odbora. Posjećenost oko 150 ljudi. 
 
Obilježavanja praznika rada
Tradicionalno je obilježen Praznik rada na Kunagori uz planinarski pohod i podijeljen grah od gradonačelnika. Druženju je bilo prisutno oko 200 građana. 
 
Pohod Branje grojzdja 22.9.2019.
U nedjelju 22.9.2019.g., organiziran je tradicionalni pohod Branje grojzdja. Uz doček na Trgu i pozdravni govor, slijedilo je planinarenje prema Horvatima i vrhu Kunagore, te Kostelgradu s povratkom do planinarske kuće na Kunagori gdje je nastavljeno druženje. Prisutno oko 80 planinara iz više planinarskih društva.
 
III. Radionice - predavanja
U suradnji sa knjižnicom Grada Pregrade, 16.1.2019. godine organizirali smo predavanje Srećka Vukova „Via adriatica“ o priobalnoj planinarskoj transvezali kojem je u gradskoj knjižnici prisustvovalo više od 50-ak građana.
 
U suradnji sa knjižnicom Grada Pregrade, 13.2.2019. godine organizirali smo predavanje Mateja Perkova „Od mora do Vrha“ kojem je u gradskoj knjižnici prisustvovalo 50-ak građana.
 
Članica Štefanija Dimač je 7.4.2019. godine u PK Kunagora organizirala radionicu „Zelena apoteka – kopriva“ kojoj je prisustvovalo 30-ak članova.
 
IV Održavanje planinarskih putova
Srpanjska oluja je znatno utjecala na rad markacističke grupe, te su zbog srušenog stabala na planinarske staze odrađene dvije akcije uklanjanja na  potezu prema Kostelgradu i vrhu Japica. Također je održana i akcija uklanjanja starog hrasta koji je pao kod PK Kunagora i potom akcija pripreme drva za ogrijeva.
 
Stoga su niže navedeni putevi obiđeni, te kroz tri akcije flaksanja staza (staze križnog  puta, oko vrha KUnagore i kod Horvata) je uklonjeno napadalo drveće i narasla trava i slično. 
Obilaženi su slijedeći planinarski putevi:
- Pregrada – PK Kunagora
- PK Kunagora – vrh Kunagore
- PK Kunagora – Kostelgrad – Kostel
- Vrh Kunagore – Kostelgrad (tzv. Nemarkirana staza)
- PK Kunagora – Vinagora – Veliki tabor – Grešna gorica
- Spoj vrh Kunagore sa p.p. Vinagora
 
Stanje markacija je još uvijek zadovoljavajuće, no u idućem periodu je potrebno obnoviti put od Vrljanščice preko Vraže peći do Vinagore i Velikog tabora. 
V Planinarska kuća na Kunagori
Dežurstvo je organizirano svake prve nedjelje u mjesecu, te po potrebi i prihvat planinara iz drugih društva: PD Kapela Zagreb; HPD Gradina Konjščina; PD Lipa Sesvete; HPD Zagreb Matica; HPD Jastrebarsko; PD Petrinja; HPD Sveti Patrik Samobor i PD Pinklec Sv. Nedjelja.
 
Redovno je košena trava oko kuće, sanirana su oštećenja od ljetne oluje, pripremljena drva za ogrjev te iz cisterne za vodu koja se više ne koristi, pripremljen skladišni prostor cca. 6 m2. Isti je opremljen policama. 
 
VI Rad tijela društva - Skupština
Redovna Izborna skupština je održava 15.12.2019. godine. Prihvaćeno je izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018.g, te donesen plan rada i financijski plan za 2020. godinu. Sukladno trenutnom stanju financija, donesen je i rebalans proračuna za 2019. godinu. Izabran je predsjednik, dopredsjednik, članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti. Izvršene su promjene u Registru udruga i registru neprofitnih organizacija.
 
VII Članstvo
Tijekom godine, u društvu je bilo upisano 149 članova, a djelovalo nešto manje. Članarinu je uplatilo 119. članova i s tim brojem je zaključena 2019. godina ( 149 odraslih, 24 mladež i 21 umirovljenik).
 
 
VII Projekti
Šetnjom do zdravlja, sufinancirala KZŽ sa 10.000,00 kn, SZ Grda Pregrade sa 10.500,00 kuna, Općina Hum na Sutli sa 1.500,00 kn, kao i Vetropack Straža d.d. sa 1.000,00 kn.
 
Projekti su u provedeni, a izvješća podnesena davateljima financijske podrške iz javnih izvora. 
 
VII Edukacija - osposobljavanja
U suradnji sa Komisijom za vodiče, društvo je održalo licence za 8 licenciranih vodiča.
Društvo je osposobilo 1 člana za markacistu koji je prisustvovao tečaju u Konjščini, Strahinjčici i na Pokojcu.
 
VIII Ostalo
Nije se prisustvovalo savjetovanju MSZPP-a. Skupština je donijela odluku o novim delegatima u MSZPP-a.
 
Član smo Sportske zajednice Grada Pregarde, u istoj djelujemo u Skupštini sa svoja 3 predstavnika i 1 članom Izvršnog odbora. Prisustvovalo se svim sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora. Skupština društva je donijela odluku o novim predstavnicima u Skupštini od 2020. godine.
 
Prisustvovalo se Skupštini Hrvatskog planinarskog saveza u lipnju 2019. godine. Tajnik društva je izabran za člana Izvršnog odbora HPS-a i redovan je na sastancima IO HPS-a.
 
Sudjelovali smo akciji: Dan za čisti okoliš, koju smo ove godine organizirali početkom travnja obilazeći svoje planinarske staze.
 
PK Kunagora je sjedište SPV Zagorje, dana i 19/20.10.2019. godine održana je dvodnevna vježba orijentacije, prve pomoći i drugih vodičkih vještina.
 
Održavane su i ažurirane web stranice www.hpd-kunagora.net. 
 
Imali smo dobru suradnju sa LU Kunagora, Udrugom umirovljenika Pregrada, GD Lisičica i Muzejom grada Pregrade i Gradskom knjižnicom Pregrada.
 
 
 
Pregrada, 13.2.2020.g.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju za 2019. godinu.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2019. GODINU

 

 

  1. OSNOVNI PODACI

Naziv: HPD KUNAGORA

Broj NFO: 0197494

Sjedište: Vrhi Pregradski 69

Matični broj: 01249886

                 49218 Pregrada

Šifra djelatnosti: 9499

OIB: 19919843418

IBAN: HR4923600001101510342

Registar udruga RH, Neprofitna udruga građana

Odgovorna osoba: Rajko Špiljak

 

  1. TEMELJ ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

O PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2019. GODINU.

HPD Kunagora udovoljava uvjetima iz članka 9. t. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za vođenje jednostavnog knjigovodstva, donijeta je Odluku  o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, te je sastavljen godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

Sva evidentiranja i postupci vezani uz sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima provedeni su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu.

Računovodstvo se temelji na računovodstvenim načelnima točnosti, istinitosti, pouzdanosti. Poslovne se događaji iskazuju, poslovne se knjige vode i financijski se izvještaji sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva. Financijski izvještaji izraženi su u kunama.

Tijekom razdoblja neprofitna organizacija je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema NKD 2007 – 9499 – Djelatnosti ostalih članskih organizacija te Statuta.

Društvo nije obavljalo gospodarske djelatnosti.

  1. PRIZNAVANJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela. Primci i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata.

  1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE GODIŠNJEG FINANCIJSOG IZVJEŠTAJA

Bilješka br. 1.1. Ukupno primci AOP – 015

Bilješka br. 1.2. Ukupno izdaci AOP – 028

Bilješka br. 1.3. Višak/manjak primitaka tekuće poslovne godine (AOP 15 – AOP 28)

 

OPIS

2018

2019

3

PRIMICI

47.020,50

41.679,99

4

IZDACI

45.517,74

40.324,38

 

Višak/manjak

+1.502,76

+1.355,61

 

Tijekom 2019. godine ostvareno je ukupno 41.679,99 kn primitaka i 40.324,38 kn izdataka. Nakon izvršenog obračuna primitaka i izdataka vidljivo je da je ostvaren višak od 1.355,61 kn. Primici i izdaci su u granicama plana/rebalansa za 2019. godinu.

Višak primitaka će se koristiti za redovno poslovanje tijekom 2020. godine.

Tijekom godine evidentirano je 11,4% manje primitaka nego prethodne godine, najviše u području iznajmljivanja planinarske kuće na Kunagori i manje ostvarenih primitaka za kotizacije za izlete obzirom da nije realiziran planinarski izlet s organiziranim javnim prijevozom kao prethodne godine.

 

 

Bilješka br. 2 Primici od prodaje roba i pružanja usluga, AOP -001         

Ostvareno je primitaka od naplate kotizacija članstva za planinarske izlete i pripremu jednostavnih jela i pića u iznosu od 730,00 kn. Isto čini 12,7% prošlogodišnjem udjelu, a do smanjenja je došlo iz razloga što nije realiziran planinarski izlet s organiziranim javnim prijevozom kao prethodne godine.

 

31121

Sufinanciranje planinarskih izleta

730,00

 

 

Bilješka br. 3 Primici od članarina, AOP -002

Ostvareno je primitaka od naplate godišnje članarine u iznosu od 5.900,00 kn. Članarina je iznosila 70,00 kn, za umirovljenike 40,00 kn te za mladež 20,00 kn. Uvedene su povlastice za obiteljsku članarinu koja je iznosila 150,00 kn (roditelji s nezaposlenom djelcem), te za odrasle nezaposlene u iznosu od 40,00 kn. Unatoč tome, zabilježen je porast naplate članarine za 4,7%.

3211

Članarine

5.900,00

 

 

Bilješka br. 4 Primici od donacija, AOP - 004 do 010

Ostvareno je primitaka od donacija u iznosu od 27.040,00 kn za sufinanciranje projekta Šetnjom do zdravlja i redovan rad udruge. Davateljima iz javnih izvora je podneseno izvješće o utrošku sredstava sukladno sklopljenim ugovorima i pravilima za neprofitnom računovodstvu. U odnosu na prethodnu godinu, primljeno je 11,7% više donacija.

35

Prihodi od donacija

27.040,00

35121

Dotacija Krapinsko-zagorske županije

10.000,00

35122

Dotacija Športske zajednice Grada Pregrade

10.500,00

35125

Dotacija Općine Hum na Sutli

1.500,00

353

Prihodi od trgovačkih društava i dr. pravnih osoba

1.000,00

354

Prihodi od građana i kućanstava

4.040,00

 

 

Bilješka br. 5 Primici od kamata i ostale financijske imovine AOP – 11

Ostvarena je kamata po viđenju u iznosu od 0,42 kuna, a odnose se na sredstva koja su se nalazila na žiro računu pri Zagrebačkoj banci d.d.

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

0,42

 

 

Bilješka br. 6 Primici od zakupnina, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine AOP - 012

Ostvareno je 7.200,00 kuna primitaka od iznajmljivanja prostora planinarskog doma na Kunagori. Dobivena sredstva su korištena su za podmirenje režijskih troškova, troškova osiguranja doma, te za tekuće održavanje.  Zabilježen je pad primitaka od 36,8% u odnosu na godinu radnije, jer dom nije iznajmljivan u zimskim mjesecima kao prethodne godine.

31121

Iznajmljivanje prostora planinarske kuće

7.200,00

 

 

Bilješka br. 7 Ostali primici AOP – 014

Ostvareno je 809,57 kn primitaka na ime štete po polici osiguranja zbog štete na krovištu Planinarske kuće na Kunagori uslijed ljetne oluje.

3611

Prihodi od naknade šteta

809,57

 

Bilješka br. 8 Izdaci za naknade volontera AOP - 020

Za volontere isplaćeno je ukupno 1.823,95 kn prema niže opisanim stavkama, što čini udio od 63,3% u odnosu na prethodnu godinu.

423

Naknade volonterima

1822,95

4231

Troškovi prijevoza volontera

458,00

4232

Troškovi prehrane volontera

1.113,95

4235

Ostali troškovi volontera (zaštitna sredstva)

251,00

 

 

Bilješka br. 9 Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)                                                                               AOP - 022

Tijekom  godine društvo je imalo izdataka za usluge prema niže iskazanim iznosima, što je manje 10,8% u odnosu na prethodnu godinu, najviše na poziciji promo materijala (majice i kape) i investicijsko održavanje PK Kunagora.

425

Rashodi za usluge

10.624,51

42512

Poštanski troškovi

139,05

42514

Troškovi prijevoza na planinarske izlete

3.082,58

42531

Održavanje web stranice

445,71

42532

Promo majice i drugi materijali

4.394,35

42533

Promo tiskani materijali, kalendari HPS

1.120,00

42534

Časopis Hrvatski planinar

300,00

42535

Časopis Udruga.hr

295,00

42541

Troškovi za vodu PK

694,62

4259

Ostale usluge

153,20

 

 

Bilješka br. 10 Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)                                                                                              AOP - 023

Društvo je imalo izdataka za materijal i energiju prema niže navedenim iznosima ukupno od 9.473,13 kn što je više za 63,2% nego prošle godine. Najveći dio povećanja se odnosi na to da su usluge tekućeg održavanja doma i staza išle sa pozicije sitnog materijala, pri čemu je dio kutnih cijevi nabavljen i na zalihi te čeka na ugradnju na planinarske staze i terasu tijekom 2020. godine.

426

Materijali i energija, sitni inventar

9.473,13

42611

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.455,23

4263

Električna energija PK

1.636,91

42641

Sitni inventar planinarski dom

3.003,20

42642

Sitni inventar održavanje planinarskih staza

3.072,94

42632

Plin PK Kunagora

170,00

42634

Gorivo za kosilicu/flaksericu

134,86

 

 

Bilješka br. 11 Izdaci za kamate i usluge platnog prometa                         AOP - 024

Društvo je imalo izdataka u ukupnom iznosu od 771,86 kn za vođenje poslovnog računa pri Zagrebačkoj banci d.d., što  je 8,1% manje nego godinu ranije.

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

771,86

 

 

Bilješka br. 12 Izdaci za dane donacije                                                                AOP – 025

Društvo nije davalo donacije tijekom godine.

 

4511

Tekuće donacije

0,00

 

 

Bilješka br. 13 Izdaci za nabavu dugotrajne imovine                                    AOP - 026

Društvo je nabavilo dugotrajnu imovinu ukupne vrijednosti od 6.871,93 kn. Nabavljena dugotrajna imovina uvrštena je u popis dugotrajne imovine. Isto je u padu za 49,7% u odnosu na godinu ranije.

4262

Dugotrajna imovina

6.871,93

42621

Dugotrajna imovina planinarski dom

2.316,70

42622

Dugotrajna imovina - planinarska oprema

0,00

42623

Ostala dugotrajna imovina

4.555,23

 

 

Bilješka br. 14 Ostali izdaci

(reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)   AOP - 027

 

Niže su prikazani ostali izdaci i oni su 19,3% veći nego prošle godine. Pri tome je došlo do većeg povećanja na poziciji članarine (zbog većeg broja članova) i reprezentacije (zbog održavanja više aktivnosti).

4292

Ostali izdaci

10,758,22

4292

Reprezentacija

5.546,90

42931

Članske markice HPS

4,060,00

42932

Članarina ZPP

100,00

4291

Premije osiguranja

651,32

46243

Ostali rashodi

400,00

 

 

Bilješka br. 15 Stanje novčanih sredstva                                                               AOP – 031-032

 

Stanje novčanih sredstva na poslovnom računu i u blagajni na dan 31.12.2019. iznosi:

1111

Stanje na žiroračunu

7.098,69

1112

Stanje blagajne

165,70

11123

Stanje pomoćnih blagajni, kotizacijski listići

1,00

1113

Prijelazni račun na dan

0,00

111

Ukupno novčana sredstva

7.264,39

 

 

Društvo vodi Knjigu izlazni računa na ukupni iznos od 7.200,00 kn. Svi računi su  naplaćeni.

Društvo vodi Knjigu ulaznih računa na ukupni iznos od 36.783,80kn. Svi računi primljeni tijekom 2019. godine su podmireni.

 

Bilješka br. 16 Volontiranje 2017                                                              AOP – 037-038

 

Tijekom godine ostvareno je 581 sat volonterskog rada na poslovima uređenja planinarskih staza, okoliša planinarskog doma, održavanja planinarskog doma, dežurstva u planinarskom domu, pripreme planinarskih izleta i planinarskog vođenja, te ostalih administrativnih poslova. Podneseno je izvješće o organiziranom volontiranju.

 

 

Broj volontera

30

 

Broj sati volontiranja

581

 

 

  1. MJESTO I DATUM SASTAVLJANJA

Pregrada, 13.2.2020.